СТУДЕНТТІК ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ ЕРЕЖЕСІ


БЕКІТЕМІН

Колледж директоры

Д.С. Арғынғазин _______

«____» ________ 2019 ж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРНАЙЫ ЕРЕЖЕ

 

СТУДЕНТТІК ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ

CТП-СҚЭК-СМК-СПП-02.08.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫ

 

МАЗМҰНЫ

бет.

 

1. Жалпы ережелер

3

2. Негізгі міндеттері

3

3. Студенттік парламент қызметінің қағидалары

3

4. Студенттік парламентің өкілеттіктері

4

5. Студенттік парламент қызметін ұйымдастыру және қалыптастыру

4

6. Қорытынды ережелер

5

7. Өзгерістерді енгізу тәртібі

5

8. Өзгерістерді тіркеу парағы

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Жалпы ережелер

 

1.1    Студенттік парламент "Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі " КМҚК студенттік өзін-өзі басқарудың тұрақты жұмыс істейтін атқарушы органы.

1.2. Студенттік парламент қызметінің мақсаты- білім беру процесінде студенттік өзін-өзі басқару мүмкіндіктері жағдайын іске асыруды қамтамасыз ету болып табылады.

1.3. Қазақстан Республикасының "Білім туралы" заңына сәйкес "Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі " КМҚК Жарғысымен студенттік парламент құрылып, жұмыс істейді және осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

 

2. Негізгі міндеттері

 

Студенттік парламент негізгі міндеттері болып табылады:

2.1.Студенттік өзін-өзі басқару жүйесін дамыту; студенттік ұжымының басқару процестерін жандандыру;

               2.2. Студенттік өзін-өзі ұйымдастыру органдарының өзара іс-қимыл тиімділігін арттыру;

2.3. Білім беру процесінің шеңберінде  студенттердің құқықтарын қорғау, студенттік мүдделерін қорғау және ұсыну;

2.4. Студенттердің белсенділігін, жауапкершілігін дамыту;

2.5."Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі" КМҚК  және оның шегінен тыс қоғамға қарсы пиғылы көріністеріне төзбеушілік, парасаттылық негіздерін, адамгершілік негіздерін қалыптастыру;

2.6. Студенттік мәселелерді қоюға және шешуге қабілетті беделді, сауатты, әлеуметтік тәжірбиелі студенттер активін құру.

 

3. Студенттік парламент қызметінің принциптері

 

Студенттік парламент өз қызметінде мынадай қағидаттарды басшылыққа алады:

3.1.Шешімдерді қабылдау және олардың орындалуына жауапкершілік үшін ұжымшылдық;

3.2. Студенттер алдында парламент мүшелерінің өз қызметі туралы мерзімді есептілігі;

3.3. "Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі " КМҚК әр оқытушының және студенттің пікірі мен қадір-қасиеті, мүдделеріне құрмет;

3.4. Пікірлер еркіндігі.   

 

4.  Студенттік парламенттің өкілеттіктері

4.1. Студенттік парламент жұмысын келесі бағыттар бойынша ұйымдастырады, үйлестіреді:

- студенттердің оқу қызметі;

- студенттердің ғылыми-зерттеу қызметі;

- студенттердің мәдени-спорттық қызметі;

- студенттердің құқықтары мен мүдделерін қорғау.

4.2. Студенттік парламент студенттердің тікелей мүдделерін қозғайтын әртүрлі деңгейдегі мәселелерді қарауға қатысады.

4.3. Студенттік парламент өз міндеттерін шешу үшін:

- оқу процесін ұйымдастыру және мазмұнын  жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлейді;

- студенттердің ғылыми - зерттеу жұмыстары, ғылыми шығармашылықты әр түрлі конкурстарды өткізу және ұйымдастыруға көмектеседі, бастамашылық жасайды;

- студенттердің әлеуметтік мәселелерін шешуге қатысады;

- түрлі нысандарында студенттік бастаманы дамыту құруға жәрдемдеседі,;

- спорттық жарыстар, демалыс кештерін, көрмелер және өзге де іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге қатысады;

- "Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі" КМҚК студенттердің мүдделерін қозғайтын ішкі тәртіп Ережелерін және басқа да жергілікті нормативтік актілеріне өзгерту және толықтыру бойынша, колледж директорының, колледждің педагогикалық кеңес отырысының күн тәртібіне ұсыныстар енгізеді;

- студенттердің мәселелер бойынша, олардың өміріне байланысты пікірін зерттейді.

 

5. Студенттік парламент қызметін ұйымдастыру және қалыптастыру

 

5.1. "Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі" КМҚК  студенттер қатарынан студенттік парламент құрамы қалыптасады.

Парламент құрамына студенттердің мүдделерін ұсыну және жан-жақты зерделеу, талдау үшін әрбір курс бойынша білім алушылардың 2 өкілі, сондай-ақ бітіретін курста оқитындар санынан 3 кандидаттан енгізіледі.

 

Сондай-ақ, колледжде қолданыстағы жастар бірлестіктерінен Р.Байсеитов шыңын бағындырушылар мектебінен 1 өкіл және Р. Мусина мектебінен 2 өкіл, жатақхана кеңесінен 1 өкілі қосылады. Парламент құрамына өкілдерінің кандидатураларын курстарымен және жастар бірлестіктерімен дауыс беру арқылы таңдалады.

5.2.Парламент Құрамы "Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі" КМҚК студенттер құрылтай конференциясында ашық дауыспен бекітіледі, егер оған конференцияға қатысушылардың 3/4 дауыс берсе құрамы сайланды деп есептеледі;

5.3. Парламент төрағасы мен оның орынбасары парламент отырысында сайланады. Сайлау ашық дауыс беру арқылы жүргізіледі, парламенті өкілдер 3/4 дауыс берсе тұлға сайланған болып саналады. Кейін он күн ішінде төрағасы хатшысын таңдайды;

5.4. Кеңестің соңғы отырысында қолданыстағы парламент өкілеттігін ұзарту туралы ұсыныстар қаралады, немесе жаңа өкілдері жіберіледі. Сондай-ақ, төраға, төрағаның орынбасары, хатшы өкілеттіліктерін ұзарту туралы мәселе шешіледі немесе қайтадан басқалар сайланады;

5.5. Парламент отырысы бекітілген айына бір реттен кем емес жоспар бойынша өткізіледі;

5.6. Студенттік парламент мүшелерінің 2/3 құрамының оның жұмысына қатысу кезінде бар шешімдерді қабылдауға құқылы. Парламент мүшелерінің отырысында егер оған қатысушыларының 3/4 дауыс берсе, шешім қабылданған болып есептеледі;

5.6. Студенттік парламент төрағасы колледждің педагогикалық кеңес құрамына кіреді.

 

Студенттік парламент құрылымы

 


                                                             

 

 

 

 

 


                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 


6. Қорытынды ережелер

                                     

6.1. Осы Ереже және "Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі" КМҚК студенттерінің талқылауынан кейін күшіне енеді, "Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі" КМҚК студенттерінің құрылтай конференциясы бекітеді.

6.2. Осы ережеге өзгерістер мен толықтырулар  да осыған ұқсас тәртіппен жүзеге асырылады.

7. Өзгерістерді енгізу тәртібі

 

         Ережені сақтау, тарату және енгізу құжаттаманы басқару СТП-СҚЭК-СМЖ-ДП-11.04.01 сәйкес жүргізіледі.

 

8. Өзгерістерді тіркеу парағы

 

№ р/с

өзгерістерге жататын тармақтар №

Өзгерістер енгізілген күні

Негіздеме (бұйрық №,күні)

Өзгертулер енгізілген күн

Өзгеріс енгізген тұлғаның қолы

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танысу парағы

№ р/с

Құжатпен таныстырған тұлғаның аты-жөні

Лауазымы

Танысу күні

Танысқаны туралы қолы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: admin

Мақалада:

Өзгертілген: 2019-10-18 11:40