Стратегиялық даму жоспары


Қазақстан Республикасының  Білім және ғылым министрлігі

 «Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі» РМҚК


2017-2021 жылдарға арналған

  «Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі» РМҚК стратегиялық даму жоспары

(01.10.2017 жылғы жағдай бойынша

 

Семей, 2017

 

Мазмұны

 

 • Миссия мен көрінісі. Стратегиялық мақсаттар. Стратегиялық бағыттар.3
 • Бәсекелік талдау (SWOT-талдау)…………………………………...4
 • Стратегиялық жоспарды жүзеге асыру бағдарламасы………………….5


 • Миссия. Көрінісі.

Стратегиялық мақсаттар. Стратегиялық бағыттар.

 

Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы  Н.Ә.Назарбаевтың  Қызақстан халқына  «Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты жолдауында    экономика және  білім беру сферасының магистралды даму жолдары анықталған және білім беру сферасындағы басым жұмыстары құрылған: Білім және кәсіби дағдысы – кадрларды даярлау және қайта даярлау, қазіргі білім беру жүйесінің негізгі бағыты.

«Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі» РМҚК (ары қарай колледж)   ТжКББ мамандықтары бойынша  экономика сферасында және ақпараттық технологиялар, интеграцияны және теориялар синтезін, әдістері мен тәжірбиелерін, барлық қызығушылық танытқан тараптармен әлеуметтік  ынтымақтастықты дамытуға, инновациялық технологияларды әзірлеу,  тармақталған білім берудің инфрақұрылымын жасау арқылы қазақстандық экономикалық және ақпаратты-техникалық кластерді дамытуда өзінің  нақтылы  қатысуын көреді.

Колледж дамуындағы басымдылықтарды анықтауды еліміздің стратегиялық құжаттар тізімімен байланыстырады – бұл Қазақстан Республикасы Президентінің  Қазақстан халқына жыл сайынғы  жолдауы, Стратегия  «Қазахстан - 2050», Қазақстан Республикасының 2020 жылдарға стратегиялық даму жоспары, 2017-2021 жылдарға Қазақстан Республикасын Білім және ғылым министрлігінің стратегиялық даму жоспары.

Колледждің стратегиялық даму жоспарын жасаған кезде  білім берудің әлемдік беталысы, сонымен қатар аймақтық  ерекшеліктер мен ҚР қалыптасқан дәстүрлері ескерілді.  Сондай-ақ әлемдік білім беру кеңістігінде Колледжді интеграциялауға бағытталған жоспарланған шаралардың барлық кешені мен  ҚР ТжКББ  ұйымдарының Турин білім беру процесіне қосылуы қарастырылды.

Колледж қызметін ҚР Қаржы министрлігі мемлекеттік мүліктер және жекешелендіру комитетінің 2014 жылғы 20 наурыздағы № 278  бұйрығымен бекітілген Жарғыға сәйкес жүзеге асырады. Тәжірбие мен ғылымдағы жетістіктері, ұлттық, жалпы адамдық құндылықтары негізінде тұлғаның кәсіби қалыптасуы мен  дамуы мақсатында кәсіби білімді алу үшін қажетті  жағдайды жасау  колледж қызметінің мәні болып табылады

Колледж қызметінің негізгі түрлері:

1) экономиканың әр түрлі сфераларына кәсіби мамандарды даярлау;

2) жұмыссыз тұрғындарды және жұмыстан босап қалған жұмысшыларды қайта даярлау және қайта оқыту;

3)  орта кәсіби білімі бар жұмыс істейтін мамандардың біліктіліктерін көтеру;

4) ғылыми-әдістемелік жұмыс, ақпаратты-технологиялық, экономикалық және педагогикалық бағыттағы іс-шаралар мен бағдарламаларын әзірлеуді жүзеге асыру;

5) оқытудың инновациялық технологиялары мен әдістерін енгізу, оқу-тәрбие процесін автоматтандыру;

6) шетел оқу орындарымен байланысты дамыту, бірлескен ғылыми, білім беру, шығармашылық жобаларды жүзеге асыру және мамандар мен студенттерді алмастыру бағдарламаларын жасау

Миссия: оқу процесінің интеграциясы негізінде қоғамның интеллектуалды элитасын озық даярлауда, инновациялық және ғылыми зерттеудің іргелі, озық білім мен  ақпаратты алуға және таратуда адамзаттың рухани құндылықтарын арттыру мен сақтау.

Көрінісі: еңбек нарығының нақты қажеттіліктерін  іске асыратын қоғам мен жеке тұлғалардың рухани-құндылықтар сұранысы бағытына қарай  кадрларды даярлау жүйесіне жеңілдіктер жасау.

 

 

Стратегиялық мақсат:

•          Білім беру қызметінің халықаралық стандарты сапасына сай  және тұтынушылардың барлық үдеуші   талабы  мен күтуіне жауап беретін білім беру қызметін көрсетуге әзірлігі мен кабілеттілігі.

•            Білім беру процесінің жоғарғы сапасын қамтамасыз ететін  ғылыми-әдістемелік,  материалды-техникалық базасы,  қаржылық, кадрлық, ақпараттық және ұйымдастырушылығы.

Колледж дамуының  стратегиялық бағыты сапалы  білім беру қызметін қойылған міндеттердің тиімді шешу жолын табуға мүмкіндік беретін, сыни, өзін-өзі бағалауды өткізуді қамтамасыз ететін  жаңа инновациялық технологияларды енгізу,  техникалық және кәсіптік білім беруді оқыту жүйесінің  бар тәжірбиесін бөлісу мен жетілдіру жолы арқылы сапалы жаңа деңгейге өтудің  барлық құрастырушы білім беру процессі

 

 • Бәсекелік талдау

 

Кесте 1 – сыртқы ортаны талдау, SWOT-талдау

 

Ішкі орта

Күшті жақтары

Әлсіз жақтары

 •  «Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі» осы аймақтағы  Республикалық мәртебесі бар және бейінді білім беру қызметін жүзеге асыратын оқу орыны;
 • білікті қызметкерлер;
 • жақсы дәстүрлер мен беделі;
 • оқуға қолайлы жағдай;
 •  интернет желісіне қосылған локалді жүйе;
 • Интернет желісіне қосылған «Электронды колледж» бағдарламасы студенттерге оқу үлгерімін бақылауға және оқытушылардың оқу-әдістемелік әзірленімдерін қолдануға мүмкіндік береді.
 • Ескірген білім беру бағдарламалары;
 • қазіргі құрал-жабдықтармен жасақталмаған материальды-техникалық база;
 •  оқу-әдістемелік материалдардың жетіспеушілігі;
 • лицензиялы бағдарламалар өнімдерінің жетіспеушілігі;
 • өндірістік оқыту шеберлері мен тәжірбиелі оқытушылардың жетіспеушілігі;
 • әлеуметтік серіктестермен байланыс әлсіз.

Сыртқы орта

Мүмкіншіліктері

Қауіп-қатер (тәуекелдер)

 • қоғамда ақпаратты-коммуникациялық технологияларды қолдануды келешекте  кеңейту;
 • аймақта жаңа кәсіпорындардың ашылуы;
 • жақсы демографиялық ахуалдың есебінен абитуриенттер санының өсуі;
 • ақпаратты-коммуникациялық өнімдерге тұрғындар сұранысының өсуі
 • демографиялық жағдайдың өзгеруі;
 • елімізде қажетті оқу-өндірістік құралдарды өндірушілердің жоқтығы;
 • экономикалық дағдарыс;
 • оқушылардың білімдерін жалғастыруды қаламауы(жұмысшы біліктілікке қанағаттануы)

 


 • Стратегиялық жоспарды жүзеге асыру бағдарламасы

 

Миссияға сәйкес колледж кәсіби экономикалық білім беру саласында өзінің позициясын нығайту мен сақтау есебінде қызметін оқу-әдістемелік  орталығын бақылаушы ретінде жүзеге асырады.

Колледж беделінің негізгі индикаторы еңбек нарығындағы  түлектердің талап етілуі,  оқу-әдістемелік, шығармашылық жетістіктерімен, іс жүзіндегі тәжірбиесімен, педагогтардың мәдени қарым-қатынас жасауымен анықталған оқытушылар құрамының кәсіпқойлылығы,  сонымен қатар  материалды-техникалық базасы болып табылады.

2017-2021 жылдарға Колледждің стратегиялық жоспарын іске асыру бағдарламасы көрсетілетін қызметтер сапасын арттыруға бағытталған негізгі мақсаттары мен міндеттерін толықтай айқындауға мүмкіндік беретін құжат және  Қр ТжКББ жүйесінде  бәсекеге қабілеттілігі тұрғысында колледж қызметінің бір қатар негізгі бағыттарын қарастырады

Осы құжат  Республикадағы соңғы уақыттарда болып жатқан макрэкономикалық жағдайдағы өзгерістерді ескереді, сонымен қатар  сыртқы және ішкі  орта талдаулары мен оқыту  және тәрбие процессінің жаңашылдық тәсілдерінің дамуына бейімделген.


Іс-шара атауы

Орындау мерзімі

Жауапты

 

Қаржы қаражаты, мың.теңге

Бастауы

Орындау

аяқталуы

1

2

3

4

5

6

Әкімшілік-басқару қызметкерлері, инженер-педагог қызметкерлердің кәсіби біліктілігін көтеру үшін жағдай жасау

Цель 1.  Жаңа экономикалық қатынастар жағдайында инновациялық типтегі колледжді  басқару моделін әзірлеу, енгізу және іске асыру

Мақсатты индикатор:

1.1. Колледж қызметінің жұмыс тәртібін реттейтін нормативтік құжаттарды жаңарту (тұрақты және вариативтік компоненттермен)

2017

2017-2018

2019

Директор

 

Талап етілмейді

Мақсатты индикатор:

1.2. Колледждің барлық құрылымдық бөлімшелері қызметінің мониторингі

2017

2017-2019

Жылда

ішінара

2020-2021

жылда

полный

Директор

талап етілмейді

Мақсатты индикатор:

1.3. Колледждің өзге де қызметкерлері және барлық  құрылымдық бөлімшелерінің басшыларын аттестаттау және біліктіліктерін көтеру.

2017

УВП, ППС

20%-40%

2018-2019

ППС

40%-60%

2020-2021

АУП, УВП, ППС

70%-100%

Директор/

Директордың ОӘБ бойыншаорынбасары

1000,0

Мақсат  2. Техникалық және кәсіптік білім беру саласында  бәсекеге қабілетті кадрлық базаны даярлау және қайта даярлау үшін эксперименттік-шығармашылық негіздеме құру

Мақсатты индикатор:

2.1. Колледждің кадрлік құрамының сапалы және  кәсіби деңгейін көтеру

2017

3%-5%

2018-2019

10%-20%

2020-2021

20%-50%

Директор

500,0

Мақсатты индикатор:

2.2. Колледждің кадрлық саясатын әлеуметтік қолдауды нығайту

2017

10%-15% доплаты АУП, УВП

2018-2019

15%-20%

доплаты ППС

2020-2021

20%-40% доплаты ППС

Директор/

Бас бухгалтер

Внебюджетные средства

Міндет 2.2.1 Колледждің ақылы білім беру қызметі  мен демеушілік түсімдері есебінен бюджеттен тыс түсімдерін жыл сайын 5-7%  ұлғайту.

2017-2018

 4%-ға

2018-2019

 4%-ға

2020-2021

 4%-ға

Әкімшілік

талап етілмейді

Міндет 2.2.2 Колледждің бюджеттен тыс қаржаттарын жұмылдыру бөлімінде қамқоршылық кеңесінің қызметін  қамтамысз ету, жылына 2%.

2018

2019

2020

Әкімшілік

талап етілмейді

Мақсат 3. Жаңа экономикалық қатынастар жағдайында инновациялық типтегі колледждің басқару моделін енгізу.

Мақсатты индикатор:

3.1: Колледждегі  іс-жүргізуді Электронды құжат айналымы жүйесіне аудару(құжаттармен кешенді жұмыстар: қабылдау, тіркеу, тарату, орындалуын бақылау, істерді қалыптастыру, құжаттарды сақтау және құжаттарды қайтадан пайдалану, анықтамалық жұмыстар) - электронды құжатқа (ЭҚ) электронды қол қойылатын (ЭҚ) «қағассыз іс жүргізу» концепциясын іске асыру мақсатында электронды құжат алмастыру жүйесін автоматтандыру.

2018-2019

2019-2020

2020-2021

директор

 

Міндет 3.1.1. Қазіргі талаптарға сай ДК алу (ноутбуктер)

14 ед.

14 ед.

14 ед.

директор
 

 420,0  

Міндет 3.1.2 ЭҚАЖ орналастыру, бағдарламалық қамтамасыздандыру мен жабдықтарды сатып алу

 

 

ЭҚАЖ құру

 

директор, директордың ақпараттық технологиялар бойынша орынбасары

 500,0

Міндет 3.1.3 Пайдаланушылар мен Обучение пользователей и әкімгерді оқыту, жиыны 18 адам, жеке лицензия сатып алу (директор, директордың орынбасарлары, бас бухгалтер, жоспарлау бөлімінің басшысы, кадрлық қызмет басшысы, кітапхана меңгерушісі, жатақхана меңгерушісі, асхана меңгерушісі, кеңсе).

 

оқыту және лицензия алу мен пайдаланушыларды оқыту

ЭҚАЖ пайдалану

директордың ақпараттық технологиялар бойынша орынбасары

4800,0

Күтілетін нәтиже:

- Құжаттарды идентификациялауға мүмкіндік беретін құжаттарды бір рет тіркеу.

- Құжаттардың қозғалыс уақытын қысқарту және олардың жедел орындалуын арттыр мүмкіншілігі

- Құжатты орындауға жауаптыны теңестіруге мүмкіндік беретін құжаттар қозғалысының үздіксіздігі

- Құжаттарды көшіріп алуға мүмкіндік бермейтін құжаттар ақпаратының ортақ базасы

- Құжат туралы аз ақпарат болса да, құжатты тез табуға мүмкіндік беретін тиімді ұймдастырылған жүйе.

- Есептердегі мәліметтерге сүйене отырып  басқаруда шешім қабылдауға мүмкіндік беретін есеп берудің дамытылған жүйесі.

Мақсатты индикатор: 3.2: Сапа менеджменті жүйесін ISO 9001:2008 халықаралық стандартында, сонымен қатар қазақстандық  аналогінде СТ РК ИСО 9001:2015 "Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар"  жетілдіру .

2017

2018

2021

директор

500,0

Міндет 3.2.1: Менеджмент жүйесін сертификациялау бойынша растауға аккредитациялайтын органнан аудит процедурасын өту.

1) ISO талаптарына сәйкес басқару жүйесін талдау.

2) Ішкі аудиторларды оқыту

1) Құжаттарды жаңарту және талдау

2) Басшылық тарапынан талдау жүргізу

3) Ішкі аудитті жүргізу және ішкі аудиторларды тағылымдамадан өткізу.

4) Ресертификациялық аудиттен өту

1) Құжаттарды жаңарту және талдау

2) Басшылық тарапынан талдау жүргізу

3) Ішкі аудитті жүргізу және ішкі аудиторларды тағылымдамадан өткізу.

4) Ресертификациялық аудиттен өту

әкімшілік

Күтілетін нәтиже:

-  басқару менеджментін колледждің операциялық қызметін ұйымдастыру есебінен жақсарту 

- колледждің нақты инфрақұрылымын құру;

-  өзара байланысқан және өзара әрекет етуші элементтердің жиынтығы : колледжді  сапалы басқаруға қажетті маңызды  процесстер мен процедуралар құрылымдары,іс-шаралар, жеке,материалдық, қаржылық  ресурстар

- оқу процессіне қатысатын барлық мүшелерінің мәдениетін көрсетілетін қызмет сапасын көтеру  жағына қарай өзгерту

- құрылымдар мен қызметкерлердің өзара әрекеттестігінің келісілуі және ызметкерлер тәжірбиесі мен білімінің сабақтастығы 

- колледждің рейтингін көтеру

Мақсатты индикатор: 3.3: Бекітілген критерийлер мен көрсеткіштерге сай колледжді ресми растауға сәйкестендіру   мақсатында институционалды аккредитациядан өту

2018

2019

2020

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары  

  

Міндет 3.3.1.  Аккредитациядан өткендігі жөніндегі куәлікті алу мен халықаралық стандартқа сәйкес болу мақсатында тұтастай колледж қызметі сапасын бағалаудан өту

 

 

Қызметкерлерді оқыту

 өзіне-өзі есеп беруді жазу

аккредитациядан өту  оң нәтиже берген жағдайда аккредитациядан өткендігі жөніндегі куәлігін алу

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары  және директордың ОӘБ бойынша орынбасары

8000,0

Міндет 3.3.2 Подготовка документов  всех структурных подразделений Колледжа с целью прохождения институциональной аккредитации

2018

2018

2019

Директордың ОӘБ бойынша орынбасары

талап етілмейді

Күтілетін нәтиже:

- колледжді  Қазақстанның қоғамдық және кәсіби ұйымдары, одақтар, ассоциациялары және жақын, алыс шет елдеріне мойындату мақсатында беделін арттыру .

-  колледж қызметін оптимизациялау, колледжді басқарудың біріңғай жүйесін құру.

ТжКББ жүйесінің беделін арттыру.  ТжКББ қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін және жастардың өзін-өзі дамытуға жағдай жасау.

ТжКББ маңызын жаңарту,еңбек нарығының талабын ескере отырып білім беру қызметінің сапасын арттыру.

Мақсаты 1.  Жас мамандардың мобилділігі мен жеке-кәсіби потенциалын дамытуды қамтамасыз ететін, білім берудің  маңыздылығын, оқыту-білім беру процессін сапалы жаңарту мақсатында оқытудың озық қағидаларының  инновациялық моделін жасау

Мақсатты көрсеткіштер 1.1: Ақпараттандырудың жаңа стандартына колледжді ауыстыру

2017

2018

2019

Директордың ақпараттық технологиялар бойынша орынбасары

 

Міндет 1.1.1:  Тестілеудің автоматтандырылған жүйесін орнату

2017

2018

2019

Директордың ақпараттық технологиялар бойынша орынбасары

 2000,0

Күтілетін нәтиже:

-  Тестілік тапсырмалар базасын басқару және құру  
- Интерактивті тестілеудің Web-жүйесі

- Тестілік  тапсырмалар мен үлгерімін талдау

Міндет 1.1.2.: «BookScan» сканерленген кітабының электронды кітапханасын құру бойынша  бағдарламасын колледж кітапханасына енгізу

2018

2019

2020

Кітапхан

 1000,0

Міндет 1.1.3. «КАБИС»   жүйесі базасында электронды кітапхананы жасау

2018

2019

2020

кітапхана

1000,0

Мақсатты индикатор: 1.2: Колледж құрылымына Бақылау және мониторинг бөлімін енгізу.

 

2018

1)  бөлімнің нормативті құжаттарын әзірлеу,

2) штаттық кестеге өзгерістерді енгізу

2019

оқу бөлімін бақылау және мониторинг бөліміне қайта өзгерту

2020 бөлімнің қызметі

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Күтілетін нәтиже:  Колледждің  барлық басқару жүйесінің нақты жағдайын анықтайтын  кәсіпорының ішкі құжатарымен бекітілген  талаптар мен ережелерге сай жүретін колледждің қызметкерлері мен лауазымды тұлғаларының қажетті сенім дәрежесін қамтамасыз ететін колледж ішілік бақылау жүйесінің енгізу (КІБ).

Бөлім міндеті:

- есепке алу: жинақтау, өлшеу, тіркеу және ақпаратты өңдеу;

- талдау: ақпаратты компоненттерге ажырату,нормативтегі нақты мәліметтерге сәйкес және осы мәліметтердің ауытқу себебін анықтау , ұйымның жұмыс істеу аспектілеріне ықпал ету дәрежесі мен ауытқуды бағалау және зерттеу;

 

Мақсатты индикатор 1.3:

Колледж қызметін реттейтін барлық нормативтік құжаттарды түзету және өңдеу

2017

2017-2018

2019

Директор, заңгер

 

 

Міндет 1.3.1: КМҚК индикаторының өзгерісіне байланысты колледждің жаңа жарғысын жасау және енгізу

2017

2017

2018

Директор, заңгер

талап етілмейді

Міндет 1.3.2: Коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны (КМҚК) жаңа индексіне сәйкес колледждің барлық істер номенклатурасын жаңарту және қайта тіркеу

2017

2018

2018

Директор, кадр бөлімі

200,0

Міндет 1.3.3. Архив құжаттарын нормативтерге сәйкес қалпына келтіру

2017

Құжаттарды өңдеу

2018 Құжаттарды өңдеу

-

Кадр бөлімі

500,0

Күтілетін нәтиже: ҚР нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес іс-жүргізу   

Міндет 1.3.4. КББД өткізу үшін біліктілік талаптарын әзірлеу

2018 проект

2019

2020

ОӘБ

талап етілмейді

Міндет  1.3.5. Әлеуметтік және кәсіптік мобилділікке(екі және көбірек байланысқан  мамандық алу) бағыттау мақсатында модульді және дуалдік бағдарламаны әзірлеу

2017

2017, 2018 

Апробациялау және келісу

2018  іске асыру

ОӘБ

3000,0

Міндет 1.3.6. Тестілеу бойынша бағдарламаны жетілдіру

2017

2017

2018

Директордың ақпараттық технологиялар бойынша орынбасары

талап етілмейді

Міндет 1.3.7. Кәсіптік стандарттар негізінде  жаңа білім беру бағдарламаларын жасау

2018

2018, 2019

2020

ОӘБ

500,0

Міндет 1.3.8. Студенттерді даярлауда үш сатылы жіксіз жүйені жасау(мектеп-колледж-жоо)

2019

2019-2020

2021

Әкімшілік

Тараптардың келісімі бойынша

Міндет 1.3.9. Кәсіби мамандарды даярлауда Нархоз, Шәкәрім университеттерімен бірге біріккен білім беру жобалары негізінде тура білім беру бағдарламаларын  М-К-ЖОО жасау

2019 жоба

2019-2020

2021

ОӘБ

талап етілмейді

Міндет 1.3.10. Колледждің  білім беру бағдарламаларын шетел аналогінде немесе жұмыс берушілермен конвертацияны (айырбас) іске асыру

2018

2018-2019

2020-2021

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары и директордың ОӘБ бойынша орынбасары

Тараптардың келісімі бойынша

Міндет 1.3.11 Білім беру бағдарламаларын аккредитациялау

2018

2019

2020

Әкішшілік, ОӘБ

8000,0

Міндет 1.3.12  Оқыту түрлерінің аясын кеңейту: күндізгі, сырттай, кешкі, қашықтықтан, экстернат 

2017 проект

2018-2019

2020

ОӘБ

Бюджеттен тыс қаражаттар

Күтілетін нәтиже: Мамандарды даярлауда  кәсіби деңгейін көтеру.Арнайы және базалық оқыту бағдарламаларының жаңа білім беру стандарттарын жасау және әзірлеу.Колледж оқытушылары жасаған электронды оқулықтар, кітаптар, әзірленімдер мен оқу және  оқу-әдістемелік оқу құралдарын, сонымен қатар мемлекеттік тілде санын арттыру.

Міндет: 1.3.13 Материалды-техникалық базаны модернизациялау және жетілдіру

2018

21000,0

2018-2019

25000,0

2020-2021

30000,0

Директор/

Комендант

76000,0

Міндет 1.3.14 Нормативті оқу базасын жаңарту

2018

5%

2018-2019

жылына 10%

2020-2021

жылына 20%

директордың ОӘБ бойынша орынбасары

500,0

Міндет 1.3.15  Компьютерлік технологиялар көмегімен оқыту

2018

5%-10%

2018-2019

10%-30%

2020-2021

30%-50%

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары / директордың ОӘБ бойынша орынбасары

талап етілмейді

Міндет 1.3.16  Түлектерді даярлау сапасы мен деңгейін бағалау критериін әзірлеу

2018

2018-2019

2019

директордың ОӘБ бойынша орынбасары

талап етілмейді

Міндет 1.3.17 Кітапхана қорын жаңарту

2018

5%

2018-2019 жылына 10%

2020-2021

жылына 20%

Кітапхана

500,0

Міндет 1.3.18 Виртуалды-электронды кітапхананы ұйымдастыру

2018

2018-2019

2020-2021

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары / Кітапхана

1200,0

 

Күтілетін нәтиже: Мамандарды даярлауда  кәсіби деңгейін көтеру.Арнайы және базалық оқыту бағдарламаларының жаңа білім беру стандарттарын жасау және әзірлеу.Колледж оқытушылары жасаған электронды оқулықтар, кітаптар, әзірленімдер мен оқу және  оқу-әдістемелік оқу құралдарын, сонымен қатар мемлекеттік тілде санын арттыру.Оқу процесіне  оқытудың жаңа әдісі  қазіргі ақпараттық және білім беру технологияларын енгізу

Колледж қызметін бақылау және талдау, статистикалық мәліметтерді өңдеу және жинақтау, құжат айналымы, электронды іс жүргізу.

Мақсат 2. Кәсіби экономикалық білім беру саласында  республикалық  жетекші оқу-әдістемелік орталығы ретінде колледжді тұрықтандыру

Мақсатты индикатор: 2.1: Экономикалық білім беру саласында   ТжКББ мамандықтарының ОӘБ толық жарамды жұмыс істеуі

2018

2019

2020

ОӘБ

талап етілмейді

Міндет 2.1.1: «Есеп және аудит(салалары бойынша)»,  Қаржы (салалары бойынша) мамандықтары бойынша жаңа біліктіліктерді ашу- мемлекеттік сатып алу бойынша маман,техник

2017-нормативтік құжаттарды әзірлеу

2017  ҚР БжҒМ , Кәсіпқор КЕАҚ келісімімен

2018 оқу процесіне енгізу

ОӘБ

талап етілмейді

Міндет 2.2.2:  Орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын құрастыру (қолданбалы бакалавриат)

2018

лицензия алу үшін құжаттар пакетін әзірлеу

2018-2019

ғылыми дәрежесі бар мамандармен кадрлық потенциалды толықтыру

2020 бағдарламаның ашылуы

ОӘБ, Әкімшілік

1000,0

Міндет 2.2.3: Қалалық, республикалық оқыту курстары

2018  қалалық

2019 республикалық

2020 қалалық және республикалық  

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Міндет 2.2.4: Әр түрлі дәрежедегі халықаралық, республикалық және қалалық шаралар

2018

Жобаларды әзірлеу

2019-2020

Қалалық және республикалық  

2020-2021

Халықаралық

Директордың ОӘБ бойынша орынбасары

1000,0

Міндет 2.2.5: Довести количество выпускаемых преподавателями УМП ежегодно до 20. Оқытушылар шығарған ОӘБ  санын  жылына 20 дейін жеткізу

2018-2019

6-10 бірлік

2019, 2020

10-14 бірлік

2021

14-20 бірлік

ОӘБ

1000,0

Міндет 2.2.6..   Жазылатын ПБҚ ғылыми мақалалардың санын жылына  20 дейін жеткізу.

2018-2019

6-10 бірлік

2019, 2020

10-14 бірлік

2021

14-20 бірлік

ПБҚ

талап етілмейді

Міндет 2.2.7. Қалалық, республикалық, халықаралық   өткізілетін оқу-әдістемелік іс-шаралар(мастер-класс, семинарлар, ашық сабақтар, конференциялар) санын 20 дейін жеткізу.

2017-2018

6-10

 іс-шаралар

2019, 2020

10-14 іс-шаралар

2020, 2021

14-20 іс-шаралар

ОӘБ

талап етілмейді

Міндет 3.1.4. Мектеп-Колледж- ЖОО жобасын іске асыру

2018 колледж базасында интернат ашу үшін құжаттар пакетін әзірлеу

2018, 2019 орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын жүргізу құқығын беретін лицензия алуға құжаттар пакетін әзірлеу

 

2020 жобаны іске асыру

Әкімшілік

талап етілмейді

Мақсат 4. ТжКБ жүйесінің беделін арттыру.  Жастардың өзін- өзі тану және ТжКБ қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін жағдай жасау.

Мақсатты индикатор 4.1. Отандық және шетелдік ұйымдардың талаптарына сай түлектердің кәсіби біліктілігінің сәйкестігі

 

 

 

 

 

Міндет  4.1.1 студенттік контингенттің сапалы деңгейі.

2018

 

2018-2019

 10-20%-ға

2019-2020

 30-50%-ға

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Міндет 4.1.2  Қазақстанда және шетел коллдждерімен бірге екі диплом бағдарламасы.

2018

2018-2019

2019-2020

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Міндет 4.1.3: Екінші кәсіби білімді компенсациялық негізде алуға мүмкіндік жасау

2017

2018-2019

2020

Директордың ОӘБ бойынша орынбасары

талап етілмейді

Міндет 4.1.4. Оқыту процесіндегі үштілдік жүйесі.

2017

 

2018-2019

 

2019-2021

 

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Міндет 4.1.5: Еңбек нарығындағы түлектердің талап етілуі (түлектердің жұмыспен қамтылуы).

100%

100%

100%

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Міндет 4.1.6: Колледж жүргізген кәсіби бағдарлық іс-шаралардың қатаң есептері және іске асыруды жоспарлау бойынша шараларды күшейту

2017

2017-2018

10-20 іс-шаралар

2019

30-40 іс-шаралар

Директордың әлеуметтік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Міндет 4.1.7: Ауылдық жерлерден жастарды  тарту мақсатында көшпелі кәсіптік бағдар  шарасын ұйымдастыру

2017

2017-2018

жылсайын  5-10 іс-шара

2019

20 іс-шара

Директордың әлеуметтік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, тәжірбие жетекшісі

1000,0

Міндет 4.1.8. Бағдар бойынша  көшпелі қабылдау комиссиясын ұйымдастыру.

2018

2019

2020

Қабылдау комиссиясы

5000,0

Міндет 4.1.9: Оқытудың эксперименттік бағдарламасын жасау (үштілдік жүйесі бойынша)

2018

2018-2019

2019-2021

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары, директордың ОӘБ бойыншаорынбасары

талап етілмейді

Міндет 4.1.10: Білім беру процесіне интерактивті оқыту әдісін енгізу.

2018

5%

2018-2019

жылына 10%

2019-2021

жылына 20%

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Міндет 4.1.11 Студенттерді ғылыми-зерттеу қызметіне тарту.

2017

10%

2018-2019

20%

2019-2021

20%-35%

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Міндет 4.1.12: Білім беру қызметін көрсететін колледждің барлық құрылымдары жұмысының сапасы туралы  студенттерден кері байланысты алу мақсатында білім алушылар арасында сауалнама және сұрақ-жауап жүргізу

2017

тұрақты

30%-60%

тұрақты

70%-100%

Директор/

Директордың әлеуметтік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Міндет 4.1.13 Экономика сферасында жаңа біліктіліктермен мамандар даярлау бойынша халықаралық нарық пен қоғамның сұранысына жауап қайтару және мобилділік.

2017

 

2018-2019

10% жаңарту

2019-2020

15% жаңарту

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Күтілетін нәтиже: Студенттердің қосымша  біліктілік алуына мүмкіншілік. Түлектердің бәсекегеқабілеттілігі мен құзіреттіліктерін дамыту. Студенттердің ақпараттық мәдениетін қалыпттастыру

Мақсатты индикатор  4.2. Ұлттық білім беру жүйесінің жақсы дәстүрлерін сақтай отырып ТжКББ  әлемдік білім беру жүйесіне колледжді интеграциялау.

тұрақты

тұрақты

тұрақты

Әкімшілік

талап етілмейді

Міндет 4.2.1: Оқытушылардың ғылыми-зерттеушілік деңгейін көтеру.

2018

2%-3%

2018-2019

5%-10%

2019-2021

15%-20%

Директордың ОӘБ бойынша орынбасары

талап етілмейді

Міндет 4.2.2:  Әлемдік және ішкі нарықта көрсетілетін білім беру қызметінің  сапасын бағалау және зерттеу мониторингі

2018

2018-2020

есептілік

 

2018-2021

есептілік

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Міндет 4.2.3: Колледждің оқыту процесіне қатысу үшін ірі  шетелдік оқытушыларды тарту жүйесін жетілдіру

2018

 

2018-2019

 

 

2019-2021

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Міндет 4.2.4: Аймақтық және халықаралық оқу-әдістемелік және білім беру бірлестіктерімен ынтымақтастық

2018

тұрақты

тұрақты

Директордың ОӘБ бойыншаорынбасары

талап етілмейді

Міндет 4.2.5: Монографиялар, ғылыми мақалалар жазу

2018

2018-2020

жылна 10-30 мақала

2019-2021

жылына 40-50 мақала

Оқытушылар

талап етілмейді

Міндет 4.2.6: Колледждің оқу құжаттарын қашықтықтан оқыту технологиялары, дуалды және модулді технологияларға сәйкес құрастыру

2017

2017-2018

2018

Директордың ОӘБ бойынша орынбасары / Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Күтілетін нәтиже: Оқытушылардың ғылыми-зерттеушілік деңгейін көтеру. Халықаралық стандартқа оқытушылардың кадрлық  құрамының сәйкестігі

Жақын және алыс шетел, аймақтық ұйымдар үшін мамандарды даярлау Әлемдік білім беру кеңістігінде интеграциялану мақсатында пилоттық жобаларға колледждің қатысуы

Міндет 4.2.7  Үш деңгейлі моделден тұратын кадрларды даярлаудың жаңа құрылымын енгізу:

Бірінші деңгейоқыту бағдарламалары, курстар, семинарлар, тренингтер.

Екінші деңгей – кәсіби оқыту (мамандарды даярлау және қайта даярлау)

Үшінші деңгейбіліктілікті көтеру

2018

2019

2020

ОӘБ

талап етілмейді

Міндет 4.2.8 Түлектерді жұмысқа орналастыру мониторингін күшейту.

2018

тұрақты

тұрақты

Әкімшілік

талап етілмейді

Міндет 4.2.9 Кәсіптік бағдар жұмыстарын күшейту

2017-2018 көшпелі іс-шаралар

2018-2021

Көшпелі қабылдау комиссиясы

Әкімшілік

5000,0

Міндет 4.2.10 Еңбек нарығының өкілдерімен жұмысты күшейту

ҚА төрағалары

Ынтымақтастық туралы келісім-шарттар

Әкімшілік

талап етілмейді

Міндет 4.2.11  ТжКББ ұйымдарына қабылдау  артуына байланысты тұлғаның патриоттық,азаматтық-адамгершілік жүйесі жағына қарай  ерекше көңіл бөлу.

тұрақты

тұрақты

талап етілмейді

Міндет 4.2.12 Колледж базасында мамандарды қайта даярлау мен біліктілігін көтеруді ұйымдастыру үшін  тірек орталыын құру

2018

Жоба

2018-2021

 ҚР Білім және ғылым министрлігінің келісімі бойынша

талап етілмейді

Не требуется

Міндет 4.2.13 WorldSkills конкурсына қатысу 

2018

Тұрақты

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары/ директордың әлеуметтік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

Бюджеттен тыс қаражаттар

Салауатты өмір салты мәдениеті және қоғамдық сана-сезімді модернизациялау шеңберінде рухани-адамгершілік құндылықтарды нығайту

Мақсат 1. Шығармашылық жастарды рухани-адамгершілік және эстетикалық тірбиелеу

Мақсатты индикатор  1.1: Қоғамдық сананы модернизациялау шеңберінде рухани-адамгершілік құндылықтарды нығайты

 

 

 

 

 

Міндет 1.1.1. Адамгершілік және белсенді  азаматтық позицияны дамыту

тұрақты

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары/ директордың әлеуметтік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Міндет 1.1.2. Тәрбие процесін жаңа материалдар және көрнекілік құралдарымен қамтамасыз ету.

2018

2-5%

2018-2019

жылына

5-10%

талап етілмейді

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары/ директордың әлеуметтік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Міндет 1.1.3. Қазақстаның және барлық әлемдік қоғамдастықтардың  рухани байлығы мен  мәдениетіне студенттерді қатыстыруға ықпал ететін іс-шараларды өткізу

2018 по 5-10 іс-шара

2018-2019

10-15 іс-шара

талап етілмейді

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары/ директордың әлеуметтік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Міндет 1.1.4. Салауатты өмір салтын және еңбекке турбиелеу қағидаларын қалыптастыру бойынша іс-шаралр өткізу

2018 по 5-10 іс-шара

2018-2019

10-15 іс-шара

талап етілмейді

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары/ директордың әлеуметтік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Міндет 1.1.5

Студенттердің бойында  салауатты өмір  салтына тұрақты позитивтік қатынасты қалыптастыру бойынша жаппай спорт түрлерін дамыту бойынша іс-шаралар кезеңін ұйымдастыру және өткізу

2018 по 5-10 іс-шара

2018-2019

10-15 іс-шара

талап етілмейді

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары/ директордың әлеуметтік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Міндет 1.1.6.  Саяси әдептілік бойынша іс-шарларды ұйымдастыру

2018 по 5-10 іс-шара

2018-2019

10-15 іс-шара

талап етілмейді

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары/ директордың әлеуметтік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Міндет 1.1.7. «Үздік студент», «Үздік  бөлме», «Үздік курс» сайыстарын ұйымдастыру және өткізу

тұрақты

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары/ директордың әлеуметтік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Мақсат 1.1.2. Толық студенттік  қоғамдастықтарды құру

тұрақты

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары/ директордың әлеуметтік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Мақсатты индикаторлар:

2.1. Студенттік бастаманы дамыту.Кәсіби ұқсастықты қалыптастыру

тұрақты

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

2.2. Студенттік өзін-өзі басқару

тұрақты

Директордың әлеуметтік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Міндет 2.2.1. Студенттік өзін-өзі басқарудың республикалық және халықаралық жастар ұйымдарымен ынтымақтастығы және өзара әрекеттестігі

2017

2018

талап етілмейді

Директордың әлеуметтік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Міндет 2.2.2 Колледж дамуындағы өзекті  мәселелерді шешуге студенттерді тарту.

тұрақты

Директордың әлеуметтік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Міндет 2.2.3: Студенттік өзін-өзі басқаруға шығармашылық жастарды қатыстыру

тұрақты

Директордың әлеуметтік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Міндет 2.2.4.: Жастар саясатын енгізу бойынша жүйесін істеу

тұрақты

Директордың әлеуметтік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Міндет  2.2.5: Ұлтаралық қатынас мәдениеті мен патриотизмге тәрбиелеу

2018

5 іс-шара

Директордың әлеуметтік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Директордың әлеуметтік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Міндет 2.2.6:  Қала әкімшлігінің жастар бөлімі, Нұр Отан, Жас Отан партияларымен ынтымақтастықты жалғастыру

тұрақты

Директордың әлеуметтік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Міндет 2.2.7:  Жастар ұйымдарының қызметіне қатысатын жастардың санын арттыру.

тұрақты

Директордың әлеуметтік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Білім беру қызметінің сапасын арттыру, ТжКББ жүйесінің қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін МТБ нығайту жүйесін жетілдіру

Мақсат 1. Колледж тіршілігінің тиімділігіне кепілдік беретін тұрақты  қаржылық-ресурстар базасын жасау

Мақсатты индикатор: 1.1.  Тұрақты бюджеттік қаржыландыру

постоянно

Директор

 

Мақсатты индикатор:  1.2. Колледж бюджетінің айқындығы мен тиімділігін қамтамасыз ету 

2017

2018-2019

2020

Директор/ бас бухгалтер

Міндет 1.2.1. Колледждің қаржылық ресурстарын таратуда құрылымдар дербестігін  максималды түрде қамтамасыз ету

2018

2018-2019

2020

Директор/ бас бухгалтер

Міндет 1.2.2. Колледждің  оқу-өндірістік базасын модернизациялау

2018

5%

2018-2019

жылына 10%

2019-2021

жылына 15%

Директор/ бас бухгалтер

Міндет 1.2.3.:    Колледждің қаржылық-экономикалық қызметінің перспективті бағдарламасын әзірлеу

2018

2018-2019

2019

Директор/ бас бухгалтер

талап етілмейді

Міндет 1.2.4: Әртүрлі дәрежедегі Колледжде өтетін іс-шараларға шетел компаниялары мен жұмыс беруші компониялардың демеуші ретінде қатысуы

2018

2019-2020

5%-10%

2020-2021

10%-205

Директор/ Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

10000,0

Міндет 1.2.5: Шығармашылық бағдарламалар мен жобаларды  іске асыру үшін қаражат тарту бойынша қамқоршылық кеңесін ашу.

2018

2019

2019-2021

Директор/ Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Міндет 1.2.6:  Колледж тіршілігінің тұрақтылығы мен тиімділігіне кепілдік  беретін резервтік қор құру

2018

2019

2019-2021

Директор/ бас бухгалтер

1000,0

Міндет 1.2.7: Лндшафтық безендіруді  жақсартумен колледж территориясын көріктендіру жұмыстары.

2018

5%

2018-2019

по 10%

2019-2020

по 20%

Директор/ комендант

20000,0

Міндет 1.2.8:  Колледжа и общежития  Колледж оқу ғимараты мен жатақхананы аббаттандыру бойынша жұмыстар

2018

5%

2018-2019

по 10%

2019-2020

по 20%

Директор/ комендант

120000,0

Міндет 1.2.9:  Компьютер паркін жаңарту  

2018

5%

2018-2019

по 10%

2019-2020

по 20%

Директор/ комендант

 75000,0

Міндет 1.2.10:  Колледждегі кеңсе жиһаздары мен жатақхананың тұрғын үй жиһаздарын жаңарту

2018

5%

2018-2019

по 10%

2019-2020

по 20%

Директор/ комендант

5000,0

Міндет  1.2.11: Коллдеждің концерттік костюмдерін жаңарту

2018

5%

2018-2019

по 10%

2019-2020

по 20%

Директор/  директордың әлеуметтік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

1000,0

Мақсатты индикатор 1.3: Колледждің оқу-өндірістік базасын толықтай жаңарту.

2018-2019

2019-2020

2020-2021

әкімшілік

 

Міндет 1.3.1. Жатақханада күрделі жөндеу өткізу

2018 жоба

 

2019 АЖ жоспар

2020 жатақхананы күрделі жөндеу

Директор, жатақхана меңгерушісі

 

150000,0

Міндет 1.3.2.

Компьютер паркін, оргтехника, демонстрациялық моделдерді жаңарту бойынша  жұмыстарды жылына 10% күшейту

2018

2019-2020

2020-2021

Директордың ақпараттық технологиялар жөніндегі орынбасары

120000,0

Міндет 1.3.3. Оқу ғимараты мен жатақханадағы жиһаздарды жылына 10%-нан 20% жаңартуға жеткізу

2018, 2019

Оқу ғимараты,жатақхана 10%-ға

2019, 2020  жатқхананың тұрғындар блогін 15%-ға

2021 на 20%

Директор, бас  бухгалтер

 

50000,0

Міндет 1.3.4. Колледждің оқу ғимараты мен жатқханада бейнебақылауды орналастыру

2018

Оқу ғимараты

2019 жатақхана

2020 жатақхананы күрделі жөндеу

Директор, бас бухгалтер

 

1000,0

Міндет 1.3.5 Колледж туралы үштілде көркем фильм мен кітап шығару

2018

2019

Әкімшілік

340,0

 

Мақсат  2.  Технологиялық-ақпараттық, қаржылық ресурстарды жоспарлау бойынша орталықтандырылған құрылымын құру

Мақсатты индикатор 2.1 Колледжа Колледж дамуын  жобалау-мақсатты қаржыландыруды қалыптастыру

2017

2017-2018

2018

Директор/ Бас бухгалтер

талап етілмейді

Міндет 2.1.1:  Қаржылық көздерді қаржыландыруды әртараптандыру және оңтайландыру

Тұрақты

Директор/ Бас бухгалтер

талап етілмейді

Міндет 2.1.2:

Ақылы білім беру қызметі сферасын кеңейту  жүйесін жетілдіру

Тұрақты

Директор/ Бас бухгалтер

талап етілмейді

Халықаралық ынтымақтастық және  корпоративтік әлеммен байланыс

Мақсат 1. Қазіргі жағдайда  мамандарды даярлау тәжірбиесімен алмасу  бойынша колледждің  халықаралық қызметін кеңейту

Мақсатты индикатор 1. Халықаралық білім беру мекемелерімен өзара байланысты  орнату

Міндет 1.1. Оқытушылар және студенттер құрамының мобилділік сапасы мен деңгейін көтеру

2018

2018-2019

2020

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Міндет 1.2. Оқытушылар және студенттер құрамымен халықаралық және аймақтық алмасу

2018

2018-2019

2020

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

5000,0

Міндет 1.3. Халықаралық қатынастарды қаржылық қамтамасыздандыру және бірегей инфрақұрылымды жасау

2018

2018-2019

Тұрақты

30%-60%

2019-2021

Тұрақты

70%-100%

Директор /Бас бухгалтер

2000,0

Міндет 1.4. Сабақ өткізу үшін шетел оқытушылар тарту жүйесін жетілдіру

2019

2019-2020

2021

Директор/Бас бухгалтер

8000,0

Міндет 1.5.   Халықаралық ғылыми,шығармашылық білім беру жобаларына қатысуға және өткізуді ұйымдастыру

2019

2-5 жобалар

2019-2020

10-20 жобалар

2020-2021

30-50 жобалар

Директордың ОӘБ бойынша орынбасары және директордың әлеуметтік және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

2000,0

Міндет 1.6. Шетел студенттері мен оқытушыларын көркейтілген жатқхана мен қосымша аудиториялық қормен қамтамасыз ету.

2019

2020

жатақхананы күрделі жөндеу

2021

Директор/

Жатақхана меңгерушісі

2000,0

Міндет 1.7. Халықаралық жобалар үшін  масштабы бойынша тұрақты және ұзақмерзімді қаржыландыруды қарастыру

2018

2018-2019

2020-2021

Директор/

Бас бухгалтер 

Демеушілер мен бюджеттен тыс қаражаттар есебінен

Міндет 1.8:  Колледж мамандықтары бойынша білім алатын шетел студенттерінің санын арттыру.

2018

3-5%

2019-2020

5-7%

2020-2021

8-10%

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Мақсат 2.  Шығармашылық жобалар мен кадрларға ұызығушылық танытқан, жетекші корпоративтік құрылымдармен  дамыған және өзара тиімді стратегиялық серіктестік жүйесін құру

Мақсатты индикатор  1: Оқу-тәрбие процесіне қатысуға жұмыс берушілерді тарту

 

 

 

 

 

Міндет 1.1.

Жұмыс берушілерді қорытынды аттестаттауды өткізуге, стандарттар мен біріккен оқу-білім беру бағдарламаларын әзірлеуге қатыстыру.

2018

2019

2020

тұрақты

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Мақсатты индикатор 2:  Мемлекеттік-жеке серіктестік жүйесін дамыту

2018

2019-2020

2020-2021

Директор

талап етілмейді

Міндет  2.1 Құзіреттілікті айқын  анықтайтын мамандарды даярлауға келісім-шарттар.

2018

2%

2019-2020

5%

 

2020-2021

10%

Директор/ Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Міндет 2.2: Ынтымақтастық бойынша келісімдер мен шарттар.

2018

2%

2019-2020

5%

 

2020-2021

10%

Директор/ Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Міндет  2.3: Әлеуметтік серіктестіктердің субъектілерімен Колледждің өзара байланысын кеңейту.

2018

2019

2020

тұрақты

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

талап етілмейді

Міндет 2.4. Бос қызмет орындарының жәрмеңкесіне белсенді қатысуға жұмыс берушілерді тартумен түлектер жәрмеңкесін өткізу

2018

2019

2020

тұрақты

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары/

Тәжірбие жетекшілері

талап етілмейді
 

 

 

 Автор: admin


Өзгертілген: 2019-08-17 19:43