Правила приема 2022


Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының

«Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі» КМҚК

 

 

 

 

 

«Рымбек Байсейітов атындағы Семей

 қаржы-экономикалық колледжі»  коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнына

2022-2023 оқу жылына

ОҚУҒА ҚАБЫЛДАУДЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семей қаласы

 

 

БЕКІТЕМІН

Қабылдау комиссиясының төрағасы «Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы -экономикалық колледжі» КМҚК-ның директоры

_______ Д.С. Арғынғазин

«____»_________ 2022 ж.

 

1-тарау. Жалпы ережелер

 

1. Осы  «Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы-экономикалық колледжі» КМҚК-на (бұдан әрі - Колледж) оқуға қабылдаудың қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 18қазандағы № 578-бұйрығына сәйкес әзірленді және техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын колледжде оқуға қабылдау тәртібін анықтайды.

2. Колледжге негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары, шетелдік азаматтар және азаматтығы жоқ адамдар, сондай-ақ білім туралы құжатымен (куәлік, аттестат) ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдар қабылданады.

3. Колледжге оқуға түсу кезінде адамдарды қабылдауға квота көзделеді:

1) I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек-балалар арасынан шыққан азаматтар үшін;

2)  басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін;

3) ауылдың әлеуметтік-экономикалық дамуын айқындайтын білім беру бағдарламалары бойынша оқуға ауыл жастары арасынан шыққан азаматтар үшін;

4) Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін;

5) жетім балаларды және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасын жоғалтқан немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтарын;

6) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған өңірлерге қоныс аударған ауыл жастары;

7) кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін;

       8) кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін;

       9) бала кезінен мүгедек балаларды, І, ІІ топтағы мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін қабылдау квотасы көзделеді.

Қабылдау квотасының мөлшері "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға түсу кезінде қабылдау квотасының мөлшерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 ақпандағы № 264 қаулысымен (бұдан әрі – № 264 қаулы) бекітілген.

 

2-тарау. Колледжге оқуға қабылдау тәртібі

4. Колледжде оқуға адамдардың өтініштерін қабылдау, әңгімелесуді өткізу, білім алушылар құрамына қабылдау үшін басшының бұйрығымен 10 маусымнан кешіктірмей тақ саннан тұратын қабылдау комиссиясы құрылады. Қабылдау комиссиясының құрамына Қамқоршылық кеңесінің (ол болмаған жағдайда – жұмыс берушілердің өкілдері), қоғамдық ұйымдардың және білім беру ұйымдарының өкілдері кіреді.

      Комиссия мүшелерінің ішінен жауапты хатшы және техникалық хатшылар тағайындалады.

      Қабылдау комиссиясының төрағасы колледждің басшысы немесе оның міндетін атқарушы тұлға болып табылады.

      Қабылдау комиссиясы мен техникалық хатшылар жұмысына жалпы басшылық ету жауапты хатшыға жүктеледi, ол азаматтарды қабылдауды, қабылдау мәселесi бойынша азаматтардың жазбаша сұраныстарына жауап бередi, қабылдау комиссиясының ақпараттық материалдарын жариялауға дайындайды, кеңес (консультация) және қабылдау емтихандарының даярлығын, жүргiзiлуiн ұйымдастырады, жазбаша емтихан жұмыстарының шифрленуiн және де шифрленуiн жүргiзедi.

           5. Қабылдау  комиссиясының шешімдері, егерде отырыста олардың құрамының кемінде үштен екі бөлігі қатысса және қатысушылар санының көпшілік даусымен қабылданса, заңды болып табылады. Қабылдау комиссиясы мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда Комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Хатшықабылдаукомиссиясыныңмүшесіболыптабылмайды.

      Қабылдаукомиссиясыныңқорытындыотырысында аудио-немесебейнежазбажүргізіледі. Аудио-немесебейнежазбаТжКОББұйымыныңмұрағатындакеміндебіржылсақталады.

6. Карантин жағдайларында, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда қабылдау комиссиясының жұмысын колледж ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, жүргізеді.

7. Колледждің қабылдау комиссиясының өңірлерге барып тұлғаларды оқуға қабылдау жұмысын ұйымдастыру мәселелері тиісті саланың уәкілетті органының (бұдан әрі – Білім басқармасы) келісімі бойынша шешіледі.

8. Оқуға түсушілерді мемлекеттік білім беру тапсырысы (бұдан әрі – мемлекеттік тапсырыс) бойынша колледжге білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін білім беру бағдарламалары бойынша оқуға қабылдау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы №122 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13418 болып тіркелген) (бұдан әрі – №122 бұйрық) Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық және кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жоғары және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмi бар кадрларды даярлауға, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының дайындық бөлімдеріне, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға, орта білім беруге мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыру Қағидалары бойынша осы Қағидалардың 4-қосымшасына сәйкес өтініштері бойынша колледждің жобалық мүмкіндігін ескере отырып, жүзеге асырылады.

Тұлғаларды орта буын мамандарын, қолданбалы бакалаврларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша колледжге білім алушылар құрамына оқуға қабылдау тұлғалардың өтініштері бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады.

9. Колледжге оқуға азаматтардың өтініштерін қабылдау:

  1. орта буын және қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды

көздейтін техникалық жәнекәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқудың күндізгі нысанына: мемлекеттік тапсырыс бойынша негізгі орта білім базасында күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 18 тамызы аралығында, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім базасында күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 тамызы аралығында, ақылы негізде және күндізгі нысанына 25 маусымы мен 25 тамыз аралығында, оқудың кешкі және сырттай нысанына - күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 қыркүйегі аралығында жүзеге асырылады.

  1. орта буынжәне қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды

көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқудың сыртқы нысанына осы колледждің күндізгі нысанының 1 (бірінші) курсын аяқтаған білім алушылар үшін күнтізбелік жылдың            20 маусымы мен 20 қыркүйегі аралығында.

3) білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша, арнайы оқу бағдарламалары бойынша - күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 25 тамызы аралығында, оқудың кешкі нысанына - күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 қыркүйегі аралығында.

10.Оқуға қабылдау мемлекеттік білім беру тапсырысы және келісімшарт

(ақылы) бойынша төмендегідей  мамандықтар бойынша жүзеге асырылады:

04120100«Банк және сақтандыру ісі»

04110100 «Есеп и аудит»

06120100Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша)

06120200Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

         06130100Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)

         07140500 Сандық техника (түрлері бойынша)

11. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы колледжге (бұдан әрі - көрсетілетін қызметті беруші) не "электрондық үкімет" веб-порталына (бұдан әрі - портал) жүгінеді және осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына (бұдан әрі - Стандарт) сәйкес құжаттар топтамасын ұсынады.

         12. Оқуға түсу үшін құжаттарды кәмелетке толған адамдар жеке өзі, кәмелетке толмағандар – заңды өкілінің қатысуымен ұсынады.

13. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің сипаттамасын, нысанын, мазмұны мен нәтижесін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере отырып өзге де мәліметтерді қамтитын мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі осы Стандартта келтірілген.

14. Көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері құжаттар топтамасын қабылдауды, тіркеуді және көрсетілетін қызметті алушыға құжаттар топтамасының қабылданғаны туралы қолхат беруді өтініш келіп түскен күні жүзеге асырады не көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданыс мерзімі өткен құжаттарды ұсынған жағдайда құжаттарды қабылдаудан бас тартады және осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қолхат береді.

15. Құжаттарды портал арқылы тапсырған жағдайда мемлекеттік қызмет көрсетуге сұраныстың қарастырылу мәртебесі туралы ақпарат, сондай-ақ мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесін алу күні мен уақыты көрсетілген хабарлама көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетінде" көрсетіледі.

         16. Көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері өтінішті түскен күні тіркейді және оны жауапты құрылымдық бөлімшеге орындау үшін жолдайды. Өтініш жұмыс уақытынан кейін, демалыс және мерекелік күндері түскен жағдайда Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасына сәйкес келесі жұмыс күнімен тіркеледі.

         17. Көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын толық ұсынбаған және (немесе) қолданылу мерзімі өткен құжаттарды ұсынған жағдайда көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің жауапты қызметкері қағаз жеткізгіште немесе құжаттарды портал арқылы ұсынған жағдайда көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған электрондық құжат нысанында өтінішті одан әрі қарастырудан дәлелді бас тарту туралы жауап жолдайды.

18. Көрсетілетін қызметті беруші құжаттар топтамасын толық ұсынған жағдайда көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің жауапты қызметкері көрсетілетін қызметті алушыға колледжге құжаттардың қабылданғаны туралы хабарламаны осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес жолдайды.

19. Көрсетілетін қызметті беруші Заңның 5-бабының 2-тармағының 11) тармақшасына сәйкес ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпте мемлекеттік қызметтерді көрсету мониторингінің ақпараттық жүйесіне мемлекеттік қызметті көрсету сатысы туралы мәліметтерді енгізуді қамтамасыз етеді.

20. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің шешіміне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес көрсетілетін қызметті берушінің басшысының атына, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға берілуі мүмкін.

       Көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабының 2-тармағына сәйкес тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

      Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

21. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нәтижесімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінеді.

22. Оқуға түсушілерден түскен өтініштер колледждің тіркеу журналдарына тіркеледі.

23. Білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсетін, сондай-ақ мамандық бейініне сәйкес келетін техникалық және кәсіптік (жұмысшы біліктілік), орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар орта буын мамандықтарына түсетін адамдар үшін әңгімелесу жүргізіледі. Қабылдау комиссиясы оқуға түсушімен тиісті бағыттар бойынша 20 минуттан артық емес жеке әңгімелесуді өткізеді. Әңгімелесуге арналған сұрақтар тізбесін қабылдау комиссиясының төрағасы бекітеді.

         24. Карантин жағдайларында, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда әңгімелесу ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып жүргізіледі.

25. Коллеждге білікті жұмыс кадрларын даярлауға оқуға түсушілердің саны мемлекеттік тапсырысы бойынша оқуға бөлінген орындардан асып кеткен кезде оқуға қабылдау осы Қағидалардың 43-тармағына сәйкес орташа конкурстық балл, сондай-ақ № 264 қаулыға сәйкес квота санаты негізінде жүзеге асырылады.

26. 8-тармақта көрсетілген оқуға түсушілердің қабылдау квотасы көзделген адамдарға тиесілігін растайтын құжаттар қабылдау комиссиясына тиісті құжатты күнтізбелік жылдың 25 тамызына дейін ұсынады.

27. Коллеждің қабылдау комиссиясы күнтізбелік жылдың 25 маусымынан бастап білім беру ұйымының сайтында орташа конкурстық балды көрсете отырып, талапкерлер мен қабылдау квотасы көзделген тұлғалардың тізімдік құрамын қалыптастырады және оның күнделікті жаңартылуын қамтамасыз етеді.

28. Колледжде ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдарды оқуға қабылдау мамандықтар мен біліктіліктерге медициналық-әлеуметтік сараптаманы (медициналық анықтаманы) ескере отырып жүзеге асырылады.

Жеңіл және орташа ақыл-ой кемістігі бар ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар адамдарды қабылдау психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияның қорытындысын ескере отырып жүргізіледі.

         29. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша мемлекеттік тапсырысы бойынша оқуға түсетін тұлғалар (білім беру, мәдениет және спорт саласындағы уәкілетті органдардың құзыретіндегі ТжКОББ ұйымдарын қоспағанда) күнтізбелік жылдың 25 маусымынан бастап Білім басқармасының ақпараттық жүйесі арқылы ерікті негізде кәсіптік диагностикадан (сауалнама) өтеді.

      30. Кәсіби диагностиканың қорытындысы бойынша талапкерге мамандықтар мен ұсынылатын мамандықтар бойынша кәсіптер картасын алуға ұсынымдар беріледі. Кәсіби диагностиканың қорытындылары ұсынымдық сипатта болады.

31.  Оқуға түсушіні әңгімелесу өткізілетін аудиторияға кіргізу жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде жүзеге асырылады.

32. Колледжде бірыңғай талаптардың сақталуын қамтамасыз ету кезіндегі даулы мәселелерді шешу, оқуға түсушілердің құқығын қорғау мақсатында колледж басшысының бұйрығымен апелляциялық комиссия құрылады. Апелляциялық комиссия мүшелері тақ санынан тұрады. Апелляциялық комиссия мүшелері тесттік пәндер бойынша ТжКОББ ұйымдарындағы педагогтердің санынан құрылады. Бір тестілеу пәні бойынша педагогтердің саны кемінде екі адамнан құрылады. Апелляциялық комиссия мүшелерінің құрамынан оның мүшелерінің көп дауысымен басшы сайланады.

33. Түсу емтихандарының нәтижелерімен келіспеген тұлға апелляцияға шағым береді. Апелляцияға өтініш апелляциялық комиссияға түсу емтихандарының нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ге дейін беріледі және апелляциялық комиссиямен өтініш оны берушісінің қатысуымен бір жұмыс күні ішінде өтініш берген күннен бастап қаралады.

34. Апелляциялық комиссияның шешімі отырысқа оның құрамының кемінде үштен екісі қатысса, заңды деп есептеледі. Апелляциялық комиссияның шешімі отырысқа қатысушылардың көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, төрағаның дауысы шешуші болып табылады. Апелляциялық комиссияның жұмысы төрағаның және барлық қатысушы апелляциялық комиссия мүшелерінің қолы қойылған хаттамамен ресімделеді.

35. Орта буын және қолданбалы бакалавр мамандықтары бойынша конкурсқа бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру базасында оқуға түсуші тұлғалар, сондай-ақ білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаған тұлғалар қатысады.

36. Конкурсқа қатысу үшін негізгі орта білім беру базасында оқуға түсушілер күнтізбелік жылдың 18 тамызына дейін, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру базасында (білім беру саласындағы уәкілетті органдардың құзыретіндегі ТжКОББ ұйымдарын қоспағанда) күнтізбелік жылдың 20 тамызына дейін осы Қағидалардың 11-тармағына сәйкес өтініш береді.

37.Конкурсқа өтініш берген кезде оқуға түсушілер облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың жергілікті атқарушы органдары бекіткен төрт мамандыққа, біліктілікке (қажет болған жағдайда), ТжКОББ-дан кадрлар даярлауға арналған мемлекеттік тапсырысты орналастыру жөніндегі комиссиялар бекіткен ТжКОББ-ның төрт ұйымына дейін, оқыту тілін (қазақ, орыс, ағылшын), білім деңгейін таңдайды.

38. Осы Қағидалардың 8-тармағында көрсетілген тұлғалардың өтініштері бойынша қабылдауды жүзеге асыратын колледж қабылданған талапкерлерді күнтізбелік жылдың 26 тамызына дейін мамандығын, біліктілігін көрсете отырып, білім басқармасының ақпараттық жүйесіне тіркейді.

39. Колледжге түсетін адамдар арасындағы Конкурсты колледж автоматтандырылған жүйені қолдану арқылы жүргізеді.

40.Мемлекеттік тапсырыс бойынша негізгі орта білім беру базасында оқуға түсушілер арасындағы Конкурс күнтізбелік жылдың 19-22 тамызы аралығында, жалпы орта білім беру, ТжКОББ базасында күнтізбелік жылдың 22-25 тамызы аралығында, ақылы негізде 26-28 тамызы аралығында өткізіледі.

41.Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша бейіндік пәндер тізбесі

Техникалық және кәсіптік білім мамандығының коды

Мамандықтыңатауы

Бейіндікпәнатауы

Негізгі орта білім (жалпынегізгі)

Орта білім (жалпы орта)

041Кәсіпкерлік, басқару

04120100

Банк және сақтандыру ісі

Алгебра

информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

04110100

«Есеп и аудит»

Алгебра

информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

061 Ақпараттық-коммуникациялықтехнологиялар

06120100

 

Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша)

Алгебра

информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

06120200

Ақпараттыққауіпсіздікжүйелері

Алгебра

информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

06130100

Бағдарламалыққамтамасызету (түрлерібойынша)

Алгебра

информатика

Алгебра және анализ бастамалары

Информатика

071 Инженерия жәнеинженерлікіс

07140500

Сандық техника (түрлерібойынша)

физика

информатика

физика

информатика

42. Орташа конкурстық балл (бұдан әрі – ОКБ) олардың жалпы санына көрсетілген пәндер үшін бағалар сомасының орташа мәні ретінде айқындалады.

43. Бағалардың орташа балы:

      негізгі орта білімі бар оқуға түсушілер үшін (9 – сынып) - үш пән: міндетті пән (қазақ тілі немесе орыс тілі), мамандық бейіні бойынша екі пән бағаларынан:

      ОКБ = (МП+БП1+БП2)/БС

      Мұнда: МП-міндетті пәннің бағасы;

      БП1- бірінші бейіндік пәннің бағасы;

      БП2 -екінші бейіндік пәннің бағасы;

      БС-бағалар саны;

жалпы орта білімі, ТжКОББ бар түсушілер үшін – төрт пән: міндетті пәндер (қазақ тілі немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы) және мамандық бейіні бойынша екі пән бағаларынан:

      ОКБ = (МП1+МП2+БП1+БП2/БС      

      Мұнда: МП1-бірінші міндетті пәннің бағасы;

      МП2- екінші міндетті пәннің бағасы;

      БП1- бірінші бейіндік пәннің бағасы;

      БП2 -екінші бейіндік пәннің бағасы;

      БС-бағалар саны;

 мамандықбейінінесәйкескелмейтін техникалықжәнекәсіптік, орта білімненкейінгі, жоғарыбілімі бар оқуғатүсушілерүшін – төртпәнбойыншабағалардан: міндеттіпәндер, мамандықбейінібойыншаекіпәнбағаларынанқалыптасады:

      ОКБ = (МП1+МП2+БП1+БП2)/БС  

      Мұнда: МП1-бірінші міндеттіпәнніңбағасы;

      МП2- екіншіміндеттіпәнніңбағасы;

      БП1- біріншібейіндікпәнніңбағасы;

      БП2 -екіншібейіндікпәнніңбағасы;

      БС-бағалар саны.

44. Орташа конкурстық бал тең болған кезде білім туралы құжаттың орташа балы, сондай-ақ № 264 қаулыға сәйкес квота санаты ескеріледі.

45.Басқа елдің білім туралы құжаты бар адамдар үшін білім туралы құжатта осы Қағидалардың тізімінде көрсетілген міндетті және бейінді пәндер болмаған кезде міндетті және бейінді пәндердің тізбесін ақпараттық жүйе арқылы колледждің қабылдау комиссиялары белгілейді.

46. Мемлекеттік тапсырысы бойынша бөлінбеген орындар, мамандықтар бойынша топтар (15 адамнан кем) жинақталмаған, қамтылмаған талапкерлер болған кезде күнтізбелік жылдың 29 тамызына дейін №122 бұйрыққа сәйкес мамандықтар және ТжКОББ ұйымдары бойынша мемлекеттік тапсырысын қайта бөлу жүргізіледі.

47. Білім басқармасы негізгі орта білім беру базасында оқуға түсушілер арасында конкурс қорытындыларын ресми интернет - ресурстарда күнтізбелік жылдың 23 тамызында, жалпы орта білім беру базасында күнтізбелік жылдың 25 тамызында жариялайды, сондай-ақ талапкерлерді конкурстың қорытындылары туралы ақпараттық жүйе арқылы хабардар етеді.

48. Колледж Конкурс қорытындысын күнтізбелік жылдың 5 тамызына ресми интернет – ресурстарда жариялайды.

49.  Орта буын, қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың құрамына қабылдау колледж басшысының бұйрығымен қабылдау комиссиясы отырысының хаттамасы негізінде жүргізіледі:

1) күндізгі оқу нысанына-күнтізбелік жылдың 31 тамызына дейін;

2) оқудың кешкі және сырттай нысанына-күнтізбелік жылдың 30 қыркүйегіне дейін;

3) білім беру, мәдениет және спорт саласындағы уәкілетті органдардың құзыретіндегі ТжКОББ ұйымдарына күнтізбелік жылдың 10 тамызына дейін.

50.Білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың құрамына қабылдау:

         1) оқудың күндізгі нысанына-күнтізбелік жылдың 31 тамызына дейін әңгімелесу нәтижелері бойынша;

         2) оқудың кешкі нысанына-негізгі орта немесе жалпы орта білімі туралы құжаттарда көрсетілген бейіндік пәндер бойынша бағалары, әңгімелесу нәтижелері ескеріле отырып іріктеу негізінде күнтізбелік жылдың 30 қыркүйегі аралығында өткізіледі.

51.Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасына қатысушыларды оқуға қабылдау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 26 қарашадағы № 646 бұйрығына  сәйкес жүзеге асырылады.

         52. Қабылдау комиссиялары оқуға түсушілерді қабылдау нәтижелері туралы ақпаратты орта буын және қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін оқудың күндізгі нысанына күнтізбелік жылдың 31 тамызына дейін, білікті жұмысшы кадрларды даярлау – күнтізбелік жылдың 31 тамызына дейін, оқудың кешкі және сырттай нысанына күнтізбелік жылдың 30 қыркүйегіне дейін ақпараттық стенділерге немесе колледждің интернет – ресурстарына орналастыру арқылы жеткізеді.

53. Білім алушылардың ақылы топтарда оқу ақысы жыл сайын 80 айлық есептік көрсеткшін (АЕК) құрайды.  АЕК мөлшерінің жылдық өзгерісі оқу ақысының толық кезеңіне әсер етпейді.

      Кейінгі курстарда оқыту оқуға түскен кездегі АЕК мөлшері бойынша оқу ақысы төленеді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша №1

                                                    «Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы-

экономикалық колледжі» КМҚК-на

                            2022-2023 оқу жылына  оқуға қабылдаудыңҚағидаларына

 

 

"Техникалықжәнекәсіптік, орта білімненкейінгібілім беру ұйымдарынақұжаттарқабылдау" мемлекеттіккөрсетілетінқызмет стандарты

1

Көрсетілетінқызметтіберушініңатауы

Техникалықжәнекәсіптік, орта білімненкейінгібілім беру ұйымдары (бұданәрі - көрсетілетінқызметтіберуші).

2

Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтіұсынутәсілдері

1) техникалықжәнекәсіптік, орта білімненкейінгібілім беру ұйымдары;
2) "электрондықүкіметтің" www. egov. kz веб-порталы (бұданәрі - портал).

3

Мемлекеттікқызметкөрсетумерзімі

Көрсетілетінқызметтіберушігеқұжаттартоптамасытапсырылғансәттенбастап орта буынжәнеқолданбалы бакалавр мамандарындаярлаудыкөздейтінтехникалықжәнекәсіптікбілімніңбілім беру бағдарламаларыбойыншатүсетінкөрсетілетінқызметтіалушыларүшін:

1) білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша, арнайы оқу бағдарламалары бойынша - күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 25 тамызы аралығында, оқудың кешкі нысанына - күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 қыркүйегі аралығында;

2) орта буын және қолданбалы бакалавр мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқудың күндізгі нысанына: мемлекеттік тапсырыс бойынша негізгі орта білім базасында күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 18 тамызы аралығында, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім базасында күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 тамызы аралығында, ақылы негіздежәне күндізгі-ақылы нысанына 25 маусымы мен 25 тамыз аралығында, оқудың кешкі және сырттай нысанына - күнтізбелік жылдың 25 маусымы мен 20 қыркүйегі аралығындажүзеге асырылады;
3) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты - 15 минут;

4) қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты - 15 минут.

4

Көрсетунысаны

Электронды (ішінараавтоматтандырылған)/қағазтүрінде

5

Мемлекеттікқызметтікөрсетунәтижесі

Осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкестехникалықжәнекәсіптік, орта білімненкейінгібілімберетіноқуорнынақұжаттардыңқабылданғанытуралықолхатнемесеСтандарттың 9-тармағында баяндалғаннегіздергесәйкесқұжаттардыоданәріқараудандәлелді бас тартужәне осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкесқолхат беру.
Портал арқылыжүгінгенкездемемлекеттікқызметтікөрсетунәтижесікөрсетілетінқызметтіалушының "жекекабинетіне" көрсетілетінқызметтіберушініңуәкілеттітұлғасыныңэлектрондықцифрлыққолтаңбасы (бұданәрі - ЭЦҚ) қойылғанэлектрондыққұжатнысанындахабарламажолданады.
Көрсетілетінқызметтіалушыкөрсетілгенмерзімдемемлекеттіккөрсетілетінқызметтіңнәтижесіналуғаөтінішбілдірмегенжағдайда, көрсетілетінқызметтіберушіолардыкөрсетілетінқызметтіалушыалғанғадейінқабылдауорныбойыншасақтаудықамтамасызетеді.

6

МемлекеттікқызметкөрсетукезіндекөрсетілетінқызметтіалушыданалынатынтөлеммөлшеріжәнеҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасындакөзделгенжағдайларда оны алутәсілдері

Тегін

7

Жұмыскестесі

қызметтіберуші: ҚазақстанРеспубликасыныңеңбекзаңнамасынасәйкесдемалысжәнемерекекүндерінқоспағанда, дүйсенбіденбастапсенбініқосаалғандакөрсетілетінқызметберушініңбелгіленгенжұмыскестесінесәйкессағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгітүскіүзіліспенсағат 9.00-ден 18.00-ге дейін.
портал: жөндеужұмыстарыныңжүргізілуінебайланыстытехникалықүзілістердіқоспағандатәулікбойы (көрсетілетінқызметтіалушыҚазақстанРеспубликасыныңеңбекзаңнамасынасәйкесжұмысуақытыаяқталғаннанкейін, демалысжәнемерекекүндеріжүгінгенкездемемлекеттікқызметкөрсетугеөтініштердіқабылдаужәненәтижелерді беру келесіжұмыскүніменжүзегеасырылады).
Мемлекеттікқызметкөрсетуорындарыныңмекенжайлары:
1) ҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрлігініңwww. edu. gov. kz интернет-ресурсында;
2) www. egov. kzпорталындаорналасқан.

8

Құжаттардыңтізбесі

көрсетілетінқызметтіберушіге:
1) құжаттардықабылдаутуралыөтініш;

2) білімі туралы құжаттың түпнұсқасы;

3) 3x4 см көлеміндегі 4 дана фотосурет;

 4) "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21759 болып тіркелген) бекітілген № 075-У нысаны бойынша медициналық анықтама, I және II топтағы мүгедектер мен бала жасынан мүгедектер үшін "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21759 болып тіркелген) № 031-У нысаны бойынша медициналық-әлеуметтік сараптама қорытындысы;
5) жеке басын куәландыратын құжат (тұлғаны салыстыру үшін). Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжаттарды жеке өзі немесе заңды өкілдері ұсынады.

Көрсетілетін қызметті алушылар – шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар олардың мәртебесін айқындайтын, тұрғылықты жері бойынша тіркелгендігі туралы белгісі бар құжатты ұсынады:

1) шетелдік – шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтияр хаты;

2) азаматтығы жоқ тұлға – азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі;

3) босқын – босқын куәлігі;

4) пана іздеуші тұлға – пана іздеуші тұлғаның куәлігі;

5) қандас – қандас куәлігі.

Порталға:
1) көрсетілетін қызметті алушының нақты тұрғылықты жері көрсетілген, оның өкілінің ЭЦҚ қойылған көрсетілетін қызметті алушының ата-анасының (немесе оның заңды өкілдерінің) бірінің электрондық құжат нысанындағы өтініші;

2) білімі туралы құжаттың электрондық көшірмесі немесе электрондық түрдегі білім туралы құжат;

 3) "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21759 болып тіркелген) бекітілген № 075-У нысаны бойынша медициналық анықтаманың, I және II топтағы мүгедектер мен бала жасынан мүгедектер үшін "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21759 болып тіркелген) бекітілген № 031-У нысаны бойынша медициналық-әлеуметтік сараптама қорытындысының электрондық көшірмелері;

4) 3x4 см көлеміндегі цифрлық фотосурет;

Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден "электрондық үкімет" шлюзі арқылы алады.
Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетіне" ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында мемлекеттік қызмет көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы хабарлама-есеп жіберіледі.
Көрсетілетін қызметті алушыға осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі, онда:

1) тапсырылған құжаттардың тізбесі;

2) құжаттарды қабылдап алған қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, сондай-ақ байланыс деректері көрсетіледі.

Белгілі бір аумақта тиісті мемлекеттік органдар шектеу іс-шараларын жүзеге асырған, төтенше жағдай енгізілген, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайларда көрсетілетін қызметті алушылар осы тармақтың бірінші абзацының 4) тармақшасында және екінші абзацының 3) тармақшасында көрсетілген құжаттарды шектеу іс-шараларының алынуына, төтенше жағдайдың тоқтатылуына қарай тікелей білім беру ұйымдарына ұсынады.

9

ҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасындабелгіленгенмемлекеттікқызметкөрсетуден бас тартуүшіннегіздер

1) көрсетілетінқызметтіалушыныңмемлекеттіккөрсетілетінқызметтіалуүшінұсынғанқұжаттарыныңжәне (немесе) олардағыдеректердің (мәліметтердің) дұрысеместігініңанықталуы;

2) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті материалдар, деректер мен мәліметтердің осы Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі негіз болып табылады;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты соттың заңды күшіне енген үкімінің болуы, оның негізінде көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алумен байланысты арнаулы құқығынан айырылуы.

10

Мемлекеттікқызметкөрсетудің, оныңішіндеэлектрондықнысандакөрсетілетінқызметтіңерекшеліктерінескереотырыпқойылатынөзге де талаптар

1) Көрсетілетінқызметтіалушыэлектрондықцифрлыққолтаңбасыболғанжағдайдаэлектрондықнысанда портал арқылынемесекөрсетілетінқызметтіалушыныңұялыбайланыс операторы ұсынғанабоненттікнөмірінпорталдыңесептікжазбасынатіркегенжәнеқосқанжағдайдабірреттікпарольменкуәландырылғанжағдайдамемлекеттіккөрсетілетінқызметтіалады;

2) Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы "жеке кабинеті", көрсетілетін қызметті берушінің анықтама қызметтері, сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығы "1414", 8 800 080 7777 арқылы алады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша №2

                                                    «Рымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы-

экономикалық колледжі» КМҚК-на

                            2022-2023 оқу жылына оқуға  қабылдаудыңҚағидаларына

 

 

Нысан

 

Көрсетілетінқызметті
алушыныңтегі, аты, әкесінің
аты (бұданәрі - Т.А.Ә.
(барболғанжағдайда) немесе
көрсетілетінқызметтіалушы
ұйымыныңатауы
____________________________
(көрсетілетінқызметалушының
мекенжайы)

Құжаттардықабылдауданбастартқанытуралықолхат

"Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтертуралы" 2013 жылғы 15 сәуірдегіҚазақстанРеспубликасыЗаңының19-1 бабынбасшылыққаалаотырып, техникалықжәнекәсіптік, ортабілімненкейінгібілімберуұйымы ___________________________________ (мекенжайыкөрсетілсін) Сіздің "Техникалықжәнекәсіптік, ортабілімненкейінгібілімберуұйымдарынақұжаттарқабылдау" мемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартындакөзделгентізбегесәйкестолыққұжаттартоптамасынұсынбауыңызғабайланыстыжәне (немесе) қолданысмерзіміөткенқұжаттарды _________ мемлекеттікқызметкөрсетуүшінқұжаттардықабылдауданбастартады, атапайтқанда:

Жоққұжаттардыңатауы:

1) ____________________;

2) ____________________;

3)....

Осықолхатәртарапқабір-бірден 2 данадажасалды.

Мемлекеттіккорпорацияқызметкерінің/

білімберуұйымықызметкерінің Т.А.Ә.

(барболғанжағдайда) _________ (қолы)

Орындаушының Т.А.Ә.

Телефоны __________

Алдым: Т.А.Ә. /көрсетілетінқызметтіалушыныңқолы

20 ___ ж. "___" ______________

 

 

Қосымша №3                                                  

                                                                          «Рымбек Байсейітов атындағы                                                               

                                                                 Семей қаржы-экономикалықколледжі» КМҚК-на  2022-2023 оқу жылына 

оқуға қабылдаудың Қағидаларына

 

Нысан

Көрсетілетінқызметтіалушыданқұжаттардыңалынғанытуралықолхат

Оқу орны _________________________________________________________________

      (оқу орнының атауы)

       __________________________________________________________________

      (елді мекен, аудан, қала және облыс атауы)

       Құжаттардың қабылданғаны туралы № _________ қолхат

       _____________________________ мынадай құжаттар алынды:

      (көрсетілетін қызметті алушының Т.А.Ә. (бар болса)

      1. Өтініш

      2. __________________________________________________________________

       __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

      Қабылдады Т.А.Ә. (бар болса) _________ (қолы)

      20__ ж. "__" _____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша №4

                                                                          «Рымбек Байсейітов атындағы                                                               

                                                                 Семей қаржы-экономикалықколледжі» КМҚК-на  2022-2023 оқу жылына 

оқуға қабылдаудың Қағидаларына

нысаны

Өтініш

      Түсушінің аты-жөні ____________

       ЖСН _____________________

       Бірінші мамандықтың атауы және коды және ТжКОББ ұйымының атауы

       __________________________________

       Екінші мамандықтың атауы және коды және ТжКОББ ұйымының атауы

       Үшінші мамандықтың атауы және коды және ТжКОББ ұйымының атауы

       Төртінші мамандықтың атауы және коды және ТжКОББ ұйымының атауы

       Базалық білім ________________

       Оқу тілі _____________________

       Қабылдау квотасы қарастырылған _____________________________

      (қажетті санатты белгілеу қажет)

       Конкурс өткізу бойынша Бірыңғай нұсқаулықпен таныстым

      Дербес деректерді жинақтауға, өңдеуге келісім беремін: ия (жоқ)

 


Автор: admin

Мақалада:

Өзгертілген: 2022-07-05 16:44